Pazerność i znieczulica niektórych duchownych wyrządzają więcej krzywdy Kościołowi niż ataki lewaków

Chodzi o pogrzeb mężczyznę z niepełnosprawnością znaczną, który praktycznie od dzieciństwa tułał się po różnych miejscach, aż w końcu znalazł swoje przyjazne miejsce do życia  jednej z organizacji charytatywnych, prowadzonych przez osoby świeckie i odwołujących się do ideałów św. Brata Alberta Chmielowskiego.  Po jego śmierci dyrektor Domu Pomocy Społecznej udał się do proboszcza parafii, aby…