Prawo nie zemsta – relacja Barbary Ratter

Polska od wieków była wielonarodowa. Zbrodnicze ideologie XX wieku pod szyldem walki z zacofaniem cywilizacyjnym, niesienia szczęścia dla mas lub wybranych ras, wolności i postępu, wszczynały i podsycały konflikty zbrojne i narodowościowe, niosące śmierć milionom mieszkańcom świata. „Najstarszym czcigodnym piastunem człowieka w puszczach i pustkowiach górskich jest ogień. „Watra” stara nazwa ogniska wszystkich pasterzy i…