Kościół wobec narodów rdzennych na przykładzie Kanady oraz Prusów i Krzyżaków

Ks. prof. Andrzej Kobyliński z Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Diecezja Płocka w Radio Doxa Diecezja Opolska o pielgrzymce papieża Franciszka do Kanady. Ciekawe spostrzeżenia nt. podejścia Kościoła do narodów rdzennych w dawnych wiekach m.in. na przykładzie Prusów i Krzyżaków. Ks. prof. Andrzej Kobyliński o pielgrzymce papieża do Kanady

Pomoż Mary Wagner, która broni życia poczetego w Kanadzie

Szanowni Państwo, Mary Wagner broni życia dzieci poczętych w sposób dosłowny. Przychodzi do klinik aborcyjnych, modli się i wręcza matkom dzieci zagrożonych zabójstwem białe róże. Za ten czyn była już wielokrotnie skazywana na kary więzienia. Niebawem odbędzie się kolejna rozprawa. Sędzia poprosił Mary Wagner o przedstawienie listów osób, które ją wspierają. A Mama Mary zwróciła…