Upamiętnienie polskich ofiar niemieckiego KL Auschwitz w Guelph w Kanadzie

Reportaż Andrzej Kumor, red. nacz. GONIEC w Toronto – Upamiętnienie polskich ofiar niemieckiego KL Auschwitz w Guelph w Kanadzie, fragment wywiadu z Grzegorzem Waśniewskim, komendantem Stowarzyszenia Józefa Piłsudskiego „Orzeł Strzelecki” w Kanadzie i współpracownikiem Fundacja im. Brata Alberta oraz wspomnienie sp. Kazimierza Świtonia.