Hanna Gronkiewicz-Waltz: Pan Jezus wjechał do Jerozolimy – uwaga! – na baranku

Pamiętam jak ponad 20 lat temu p. Hanna Gronkiewicz-Waltz jako urzędująca prezeska NBP, a zarazem członkini ruchu charyzmatycznego, w kościele św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej w Krakowie głosiła – uwaga! – rekolekcje dla bankowców i księży. Wielu słuchaczy musiało przygryzać wargi, aby nie parsknąć śmiechem, bo owej niecodziennej głosicielce ustawicznie myliły się fakty i daty.…