Ksiądz Zaleski i inni

Ewangelia Jana 10,11-18 Jezusowa przypowieść o pasterzu, który – w przeciwieństwie do najemnika – życie swoje daje za owce. Jezus dał za nie życie, stwarzając wzór dla dusz-pasterzy. Wczoraj była niedziela Dobrego Pasterza, zaczął się w Kościele katolickim tydzień powołań kapłańskich. W Polsce sprawa jest szczególnie aktualna, bo powołań tych teraz ubywa. Nie wiadomo, co…