Ukraiński IPN zwalcza prawdę

Katarzyna Hejke z „Gazety Polskiej” w swoim propagandowym artykule pt. „Coraz bliżej prawdy na Wołyniu” zachwala jak może obecne władze na Ukrainie, waląc przy tym wzorem Dawida Wildsteina w ” domniemanych obrońców prawdy o ludobójstwie wołyńskim”. Nawiasem mówiąc, za to tylko jedno słowo „domniemanych” szanujący się polski patriota nie powinien takiej gazety nawet brać do…

Wołyń Pamiętamy – Lublin 2014

Korespondencja Zdzisława Koguciuka. Już trzeci rok na cmentarzu wojskowo-komunalnym przy ulicy Lipowej, w kwaterze wojskowej postawiony został w przeddzień święta Wszystkich Świętych dębowy Krzyż Wołyński. Krzyż stanął z inicjatywy grupy Kresowian, którzy powiedzieli dość milczenia o Zbrodni Wołyńskiej. Lublinianie, których 30 procent posiada korzenie kresowe, nie mieli symbolicznego miejsca pamięci, gdzie mogliby zapalić znicz i…