Zmarł śp. prof. Feliks Kiryk, wybitny historyk, autor prac o polskich miastach

Odszedł śp. prof. dr hab. Feliks Kiryk, b. rektor Akademii Pedagogicznej (dziś Uniwersytet Pedagogiczny), historyk i autor wielu publikacji o miastach Małopolski i Podkarpacia w tym Bochni, Nowego Sącza i Mielca. Zajmował się też historią Kresów Wschodnich.   Szlachetny człowiek i rzetelny naukowiec, obywatel honorowy Sandomierza i Sanoka, profesor honorowy Uniwersytetu w Kamieńcu Podolskim (2001),…