W 35. rocznicę rozbicia przez ZOMO strajku w Nowej Hucie wspomnienia o ks. Kazimierzu Jancarzu

35 lat – 5 maja 1988 r. o g. 2.00 oddziały ZOMO i SB rozbiły strajk w Hucie im. Lenina #Krakow #NowaHuta. Dla niesienia pomocy aresztowanym i poszkodowanym ks. Kazimierza Jancarz powołał Wikariat Solidarności. Udzielił też schronienia NSZZ Solidarności.   Poniżej link do panelu dyskusyjnego nt. życia i działalności ks. Kazimierza, która odbyła się 9…