Wspomnienie o ks. Stanisławie Grodeckim, kapelanie wojskowym

Proboszczem w mojej rodzinnej parafii pod wezwaniem św. Mikołaja był ks. Stanisław Grodecki. Urodził się w 1906 r. święcenia kapłańskie przyjął w 1931 roku pod nazwiskiem Gnyś. Dopiero rok później wraz braćmi przywrócił właściwe brzmienie swoje nazwiska, zniekształconego w czasie zaborów. Jego przyjaciółmi z rocznika byli Julian Groblicki, późniejszy biskup pomocniczy, i Władysław Bukowiński, późniejszy…

Losy wojenne Dziadka we wrześniu 1939 r.

1 września 1939 r. mój dziadek, Jan Zaleski został zmobilizowany jako szeregowiec do batalionu marszowego (rezerwowego) 48 Pułku Strzelców Kresowych w Stanisławowie. Jego oddział nie dołączył jednak do macierzystej 11 Dywizji Karpackiej, ale ze względu na szybki postęp wojsk niemieckich został włączony w skład Grupy Operacyjnej „Dniestr, dowodzonej przez gen Stefana Dembińskiego, której zadaniem była…