Brzezie. gm. Zabierzów, 20 sierpnia

Dożynki Gminy Zabierzów

g. 12.00 – msza św. kościele w Brzeziu.

13.30 – korowód dożynkowy i część oficjalna na boisku sportowym ul. Narodowa.

15.00 – konkurs na najlepszą potrawę regionalną.

17.00 – Koncert Krakowskiej Orkiestry Staromiejskie i zespołu „Tanecznice z Zabierzowa”.

20.00 – Koncert Future Folk.

21.30 – zabawa taneczna.