Jak trwoga to do Boga. Aż tak źle z Trzaskowskim?

Jak trwoga to do Boga. I do osób niepełnosprawnych. Taki to baner Trzaskowskiego zawiesili po kryjomu „nieznani sprawcy” przy kapliczce na ogrodzeniu filii Fundacja im. Brata Alberta – Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. Zwycięstwa w Oświęcimiu. W głębi po prawej kaplica grobowa rodu Hallerów. Aż tak źle z kandydatem PO?