Ostatnie godziny licytacji Pisanek Prezydenckich na rzecz Fundacji im. Brata Alberta

 

 

 

https://allegro.pl/uzytkownik/BratAlbertAukcje?bmatch=baseline-var-cl-n-uni-1-0-0312