Piękne świadectwo emerytowanego arcybiskupa Stanisława Nowaka

Wspaniały kapłan. Był  moim ojcem duchownym, a następnie rektorem seminarium duchownego w Krakowie. Wiele mu zawdzięczam. W arch. częst. trwa szczególna modlitwa o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Dołączyli do niej także jasnogórscy #Paulini. Post, pokuta, pielgrzymka piesza z krzyżem i Jezusem eucharystycznym, od kościoła do kościoła, są wielkim wołaniem o nowych robotników…

Islam o kobietach, chrześcijaństwie i świętej wojnie

Polecam szczególnie feministkom i wszystkim tym, którzy tęsknią za multi-kulti. TZ ———————————————————————————   Szanowni Państwo, Drogie Siostry i Bracia przesyłam uzupełnione wypisy najważniejszych tekstów Koranu (uzupełnione wobec tych, które już wcześniej wysyłałem) oraz stosowne do nich komentarze. To są teksty, jakie najbardziej określają zachowanie muzułmanów wobec nie-muzułmanów i kobiet (w tym szczególnie wobec chrześcijan), które…