Gra miejska „W służbie Ojczyźnie i bliźniemu”

Serdecznie zapraszamy młodzież szkolną z nauczycielami jak i wszystkich zainteresowanych okresem okupowanego przez Niemców Krakowa, do udziały 12 września 2017 r. w grze miejskiej „W służbie Ojczyźnie i bliźniemu”. Towarzyszy ona wydarzeniu Dni Pamięci Ofiar Gestapo, organizowanemu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa w oddziale Ulica Pomorska. Gra tematycznie nawiązuje do dziejów konspiracji w Krakowie w…

Do czego doprowadzi świat legalizacja związków homoseksualnych?

Malta stała się kolejnym krajem, w którym jednopłciowe związki małżeńskie stały się legalne. Co wpłynęło na szybko postępujące zmiany w niegdyś dosyć konserwatywnym kraju? Z Tomaszem Terlikowskim rozmawia na ten temat ks.prof. Andrzej Kobyliński, przedstawiciel Instytutu Filozofii UKSW, oraz dziennikarz i przedstawiciel grupy polskich chrześcijan LGBTQ „Wiara i Tęcza”. Posłuchaj dyskusji Część I Część II…

Krzeszowice, 9 – 10 września

Krzeszowickie Towarzystwo Pszczelnicze „BARĆ” Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Krakowie Fundacja im. Brata Alberta w Radwanowicach Zapraszają na Święto Miodu i Pszczoły w Krzeszowicach . . VI Krzeszowickie Miodobranie – Jubileusz 110-lecia Krzeszowickiej Organizacji Pszczelarskiej Rynek w Krzeszowicach.  Degustacja i sprzedaż produktów pszczelich  Prezentacja i sprzedaż smakołyków regionalnych…