Wyszukaj w serwisie:
Wrzesień 2023
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
 
2015-01-25
Grzegorz Braun kandydatem w wyborach prezydenckich
Kolejna zaskakująca informacja. A miała to być niemrawa kampania...
 
2015-01-25
Zaognia się podział między Polakami ws. Wschodu
Kolejny ciekawy tekst Aleksandra Szychta, historyka i publicysty z Warszawy, zajmującego się od...

O mnie
Zapraszam
Blog
Moje artykuły
Moje publikacje
Moja poezja
Życie nielegalne
Wywiady
TV, filmy i video
Kościół Ormiański
Fundacja im. Brata Alberta
Kresy Wschodnie
Ludobójstwo
   Protest przeciwko nadaniu doktoratu h.c. KUL dla Wiktora Juszczenki
   Artykuły i bieżace informacje
   Książki i relacje świadków
   Protest w sprawie Grzegorza Motyki
   Podpisy - nazwiska od A do D
   Podpisy - nazwiska od E do K
   Podpisy - nazwiska od L do R
   Podpisy - nazwiska od S do Ż
   Dwudziesta część podpisów pod protestem
   Dziewietnasta część podpisów pod protestem
   Osiemnasta część podpisów
   siedemnasta częśc podpisów pod protestem
   Szesnasta część podpisów pod protestem
   Piętnasta część podpisów pod protestem
   Czternasta część podpisów pod protestem
   Trzynasta część podpisów pod protestem
   Dwunasta część podpisów podprotestem
   Jedenasta część podpisów pod protestem
   Dziesiąta część podpisów pod protestem
   Dziewiąta część podpisów pod protestem
   Ósma część podpisów pod protestem
   Siódma część podpisów pod protestem
   Szósta część podpisów pod protestem
   Piąta część podpisów pod protestem
   Czwarta część podpisów pod protestem
   Trzecia część podpisów pod protestem
   Druga część podpisów pod protestem
   Strony internetowe
   Filmy i programy telewizyjne
   Gloryfikacja UPA i SS Galizien na Ukrainie
   Spotkania kresowe w 2008 r.
   Spotkania autorskie w 2008 r.
Solidarność
Galerie
Odeszli do Pana
Linki
Home

Ludobójstwo / Protest przeciwko nadaniu doktoratu h.c. KUL dla Wiktora Juszczenki

Podpisz niniejszy apel wysyłając poparcie (wystarczy imię i nazwisko oraz nazwa miasta lub organizacji) na adres tadeusz@isakowicz.pl 

 Warszawa, 16 kwietnia 2009 r.

List Otwarty

  Na ręce Jego Magnificencji Księdza Profesora Doktora Habilitowanego Stanisława Wilka, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego a poprzez ręce Jego Magnificencji do całej Profesury i Studentów KUL

 My niżej podpisani

-                   imieniu rodzin około dwustu tysięcy bestialsko pomordowanych Polaków, ok. osiemdziesięciu tysięcy Ukraińców nieposłusznych wobec OUN/UPA, lub solidarnych z Polakami, kilkudziesięciu tysięcy pomordowanych Żydów, Ormian, Czechów i Cyganów, stu pięćdziesięciu pomordowanych księży, zakonnic i zakonników rzymskokatolickich oraz kilkunastu księży greckokatolickich i prawosławnych wiernych przykazaniu „nie zabijaj”,

-                   w imieniu tych, którzy często okaleczeni, wynieśli życie z pożogi ludobójstwa dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińską Armię Powstańczą i SS „Galizien”, a których reprezentujemy w ramach Kresowego Ruchu Patriotycznego i innych organizacji kresowych,

-                   w imieniu wszystkich Polaków znających prawdziwe oblicze OUN/UPA i historię ich zbrodni

protestujemy przeciwko planowanemu nadaniu doktoratu honoris causa

Prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence

          W marcu b.r. media podały informację o tym, że Katolicki Uniwersytet Lubelski, w związku z obchodami 440-lecia podpisania aktu Unii Lubelskiej, zamierza nadać doktoraty honoris causa pięciu prezydentom państw, których współczesne terytoria należały w przeszłości do I Rzeczypospolitej. Jednym z przywódców, którego ma spotkać ten zaszczyt, jest  prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko.

W naszym najgłębszym przekonaniu, jest to poważny błąd, który - w przypadku realizacji zamierzeń - obdarzy niezasłużonym zaszczytem człowieka dającego wielokrotnie wyraz swoim daleko idącym sympatiom wobec ukraińskiego ruchu szowinistycznego spod znaku OUN-UPA, jak i korzystającego z politycznego poparcia działających współcześnie organizacji wprost odwołujących się do tradycji faszyzmu ukraińskiego. Błąd ten również, co być może jest najważniejszym aspektem całej sytuacji, położy się cieniem na reputacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, instytucji tak zasłużonej dla sprawy polskiej, zwłaszcza zaś dla polskiej historii, dzierżącej wysoko sztandar prawdy także w czasach, kiedy historię tę zakłamywano z powodów ideologicznych.

.

Niestety, w dzisiejszych czasach historia również nie jest wolna od manipulacji. Z tą jednak różnicą, że manipulację ideologiczną zastąpiono inną, której źródłem jest przyjęty przez Polskę kierunek w polityce wschodniej. Prowadzona przez kolejne władze polityka głębokiej współpracy, przede wszystkim z Ukrainą i Litwą, ma w założeniu zbliżyć te kraje do Polski i ochronić przed  Rosją. Niezależnie od tego, na ile polityka ta jest skuteczna, należy zauważyć niebezpieczną tendencję, która, jako pokłosie przyjętych w.w. założeń, zapanowała w polskim dyskursie publicznym, zwłaszcza na płaszczyźnie dyskusji o historii Polski oraz stosunków polsko-ukraińskich i polsko-litewskich. Mamy bowiem do czynienia z narzuconym, poprawnym politycznie poglądem, który głosi, że nie należy głośno mówić o zbrodniach na narodzie polskim, jeżeli mogłoby to przynieść straty przyjętej strategii politycznej. Jest to postawa nie tylko politycznie błędna, ale i zdecydowanie naganna moralnie.

.

Oto, w wolnej Polsce dzieli się polskie ofiary  wedle politycznego kryterium, a mówiąc brutalniej, wedle przydatności w grach i kalkulacjach politycznych. O jednych zbrodniach (Katyń, zbrodnie niemieckie) można mówić zawsze i wszędzie. O innych natomiast, zwłaszcza o zbrodniach szowinizmu ukraińskiego, milczą media, milczą władze, a w sytuacjach, kiedy nie mogą już milczeć, starają się sprawę albo zbagatelizować, albo, co jest najczęstszym sposobem walki z pamięcią, zrelatywizować, szukając na siłę, jako przeciwwagi, rzekomych zbrodni polskich. A przecież nie mamy tu do czynienia z jakimś nieistotnym epizodem historii, ale z zaplanowanym, mającym teoretyczne podstawy w ściśle określonej, faszystowskiej ideologii, ludobójstwem, zrealizowanym z ogromnym okrucieństwem i na dużą skalę. Skutkiem praktycznym takiej polityki jest wyzucie ze świadomości współczesnych Polaków pamięci o hekatombie na Kresach Wschodnich, o ludobójstwie dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i w południowo-wschodnich województwach II RP, także o zbrodniach litewskich w Ponarach itd.

Dochodzi do tego, że spadkobiercy zbrodniarzy stają się recenzentami pomników ofiar, które powstały, bądź mają powstać. Polska, nie wiedzieć czemu, musi tłumaczyć się z własnych form upamiętnienia ofiar ludobójstwa, zaś na zachodzie Ukrainy, za przyzwoleniem władz państwowych i samorządowych, stawia się pomniki największym zbrodniarzom i w ich kulcie wychowuje młodzież, naturalnie nie konsultując tego procederu z nikim!

Nacjonalizm ukraiński, którego krwawą drogę znaczą nazwiska Dmytra Doncowa (ideologa ruchu), Stepana Bandery (przedwojennego terrorysty i przywódcy OUN), Romana Szuchewycza „Tarasa Czuprynki” (dowódcy UPA), Dmytra Kłaczkiwskiego „Kłyma Samura” (dowódcy UPA na Wołyniu, autora rozkazu o zagładzie ludności polskiej) i wielu innych, to nie tylko temat dla historyków, czy sprawa przeszłości. To żywa i rozwijająca się dziś na terenach zachodnich państwa ukraińskiego siła polityczna, występująca pod różnymi szyldami, ale mająca wspólne korzenie, wspólną ocenę przeszłości i wspólny cel – tzw. soborną Ukrainę, która obejmować ma także ziemie należące obecnie do Polski, Rosji, Białorusi, Słowacji, Rumunii i Mołdawii. Zagrożenie ze strony odradzającego się nacjonalizmu ukraińskiego proweniencji faszystowskiej, którego amoralnym fundamentem jest nienawiść do obcych i żądza zniszczenia każdego, kto zostanie uznany za wroga, jest zagrożeniem realnym i niezwykle poważnym. A jednak spotyka się z lekceważeniem i bagatelizowaniem ze strony tych, których groźba dotyczy, przede wszystkim, ze strony kolejnych władz Polski. Tymczasem historia uczy, że to właśnie grzech zaniechania powodował zawsze najgorsze skutki.

Prezydent Wiktor Juszczenko znany jest jako zagorzały zwolennik uznania band UPA za wojsko narodowo-wyzwoleńcze, oraz jako ten, dla którego dzieje nacjonalizmu ukraińskiego stanowią chwalebny wycinek historii Ukrainy. Z jego ust, nawet podczas wspólnych polsko-ukraińskich uroczystości, nie padły nigdy słowa potępienia OUN-UPA, czy ideologii Doncowa i Bandery jako takiej. W ocenie historii stosunków polsko-ukraińskich Wiktor Juszczenko głosi zasadę równorzędności krzywd i odpowiedzialności. Z punktu widzenia wiedzy historycznej, jest to stanowisko nie do przyjęcia. Oto kilka przykładów działań i kilka cytatów wystąpień prezydenta Ukrainy:

  - Obchody 60. rocznicy powstania UPA (2003 r.). Wzięli w nich udział m.in. były premier Wiktor Juszczenko i była wicepremier Julia Tymoszenko. W obecności Juszczenki odsłonięto pomnik kata Wołynia "Kłyma Sawura" (Dmytro Kłaczkiwśkij). ("Echo Wołynia", Andrij Jakowlenko, portal "From-UA.com" z 17 VIII 2004)

 - Do przyznania weteranom formacji OUN-UPA praw kombatanckich wezwał po raz kolejny parlament i rząd prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. (…) Odezwa Juszczenki do parlamentu i rządu w sprawie "równouprawnienia" członków ludobójczych formacji OUN-UPA jest drugą próbą wywarcia nacisku na ukraińskie władze ustawodawcze. W ubiegłą sobotę w cotygodniowym przemówieniu radiowym do narodu wezwał on Radę Najwyższą i rząd, by zrównały w prawach banderowców, ponieważ "niestety, na poziomie oficjalnym, państwo do tej pory nie uznało wszystkich, którzy walczyli o wolność i niezależność Ukrainy". (Nasz Dziennik 10.05.2006 r.)

 - Podczas obchodów 64 rocznicy powstania UPA, Wiktor Juszczenko zwrócił się do zgromadzonych weteranów słowami: „Podczas II wojny światowej dziesiątki tysięcy uczestników ruchu narodowo-wyzwoleńczego dokonało bohaterskiego czynu, broniąc niepodległości Ukrainy. Wśród nich żołnierze UPA, którzy z hasłem 'Wolność albo śmierć!' szli do boju, oddając własne życie za Ojczyznę. Ukraińska Armia. Powstańcza swoimi bohaterskimi czynami wpisała się złotymi zgłoskami do sławnej historii państwa ukraińskiego”. (Magda Hartman | Czwartek [ 3.01.2008, 9:42] www.pardon.pl)

 - Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko wydał dekret w sprawie obchodów na szczeblu państwowym 65-lecia powstania Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). Polecił także zadbanie o opiekę zdrowotną weteranów tych ruchów i udzielenie im pomocy materialnej. Jednym z punktów prezydenckiego dokumentu jest "przyspieszenie sprawy budowy pomnika Romana Szuchewycza", ukraińskiego działacza nacjonalistycznego, dowódcy UPA znanego pod pseudonimem Taras Czuprynka. W ramach obchodów 65-lecia UPA w sobotę we Lwowie zostanie odsłonięty pomnik Stepana Bandery, który był jednym z przywódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). (Onet.pl za PAP, PU /12.10.2007 19:13)

 - Jednym z głównych zadań ukraińskiego parlamentu w roku 2008 będzie uchwalenie ustawy uznającej bojowników Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) za uczestników walk narodowowyzwoleńczych. Zapis ten znalazł się w pakiecie prezydenckich projektów ustaw skierowanych w czwartek do rozpatrzenia w Radzie Najwyższej Ukrainy. Projekt ustawy "O statusie prawnym uczestników walk o niepodległość Ukrainy w latach 1920-1990" przewiduje, że do tej kategorii zostaną zaliczone "osoby biorące udział w politycznej, partyzanckiej, podziemnej czy zbrojnej walce" w składzie Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, Siczy Karpackiej, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, UPA i Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej. (Interia.pl 10 stycznia (15:48))

 - Okazujemy cześć i głębokie uszanowanie nieujarzmionym żołnierzom UPA, którzy bez wahań szli na śmierć na rzecz przyszłej niepodległości Ukrainy. (Juszczenko w Dzień Kozactwa i rocznicę stworzenia UPA 14.10.2008 r.; za zaxid.net)

 - Nie policzy się krwi na litry, na liczby, tysiące ofiar... Gdzie więcej zginęło - w rzezi wołyńskiej czy w operacji "Wisła"? Trudno powiedzieć. (Wiktor Juszczenko w programie telewizji ICTV „Wolność słowa”, 1.12.2008 r.)

            Przy tym ostatnim cytacie warto wyjaśnić, że w istocie podczas przesiedleń ludności ukraińskiej w ramach Operacji Wisła zmarło 27 osób; na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich wymordowano ok. 200 tys. Polaków.

           Magnificencjo!  Powyższe słowa mówią same za siebie. Prezydent Wiktor Juszczenko z całą pewnością nie zasługuje na honorowy doktorat katolickiej uczelni, która propaguje wartości takie jak prawda i sprawiedliwość. W tym, co mówi prezydent Ukrainy nie ma ani prawdy, ani sprawiedliwości.

            Magnificencjo! Uhonorowanie prezydenta Juszczenki, admiratora najgorszych tradycji Ukrainy, będzie wprawdzie gestem wobec obowiązującej poprawności politycznej, ale pozostanie ciemną, niezmywalną plamą na historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który jest dumą wszystkich Polaków.

     

Pozostajemy z najwyższym szacunkiem

 Za Kresowy Ruch Patriotyczny - prezes płk. Jan Niewiński ostatni z żyjących dowódców Samoobrony na Wołyniu

 Za Społeczną Fundację Pamięci Narodu Polskiego -prezes Jarosław Domosławski i dyrektor generalny Ryszard Popek

 Za Klub Inteligencji Polskiej - prezes Rudolf Jaworek

 Za Fundację Polskie Gniazdo   - przewodniczący Rady Fundacji Jerzy Ziomek

 Za Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu  -prezes Leszek Skonka 

.

Czesław Cywiński, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - osobny list będzie wystosowany w imieniu całego Związku, liczącego 25 tys. członków.

.

Bolesław Szenicer, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Starozakonnych w RP

.

dr Andrzej Zapałowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący delegacji PE ds. Ukrainy

.

Sylwester Chruszcz, poseł do Parlamentu Europejskiego

Witold Listowski, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Kędzierzynie-Koźlu,

 Jan Rutkowski, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Połd.-Wschodnich w Olsztynie,

 Danuta Skalska, Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bytomiu, autorka programu „Lwowska Fala” w Radiu Katowice,

 Norbert Tomczyk, Stronnictwo Narodowe, założyciel Wydawnictwa NORTOM,

 Zygmunt Mogiła-Lisowski, prezes Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia w Warszawie,

 Józef Tarniowy, prezes Koła Tarnopolan w Żarach (Ziemia Lubuska),

 Danuta Szydłowska, Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa w Warszawie,

 Leszek Antoszczyszyn, Głubczyce, wiceprzewodniczący "Wspólnoty Kresowej"

Henryk Bajewicz, prezes Stowarzyszenia Kresowego "Podkamień" w Wołowie. 

Elżbieta Rusinko, prezes Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Jarosławiu,

Adam Fornal, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów w Bolesławcu

 Andrzej Zgryźniak - Jarosławski Klub Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 

 Piotr Kaleta, Warszawa, Stowarzyszenie Kresowe „Podkamień”

Wojciech Orłowski, Wołów, Stowarzyszenie Kresowe „Podkamień”

Zdzisław  Malinowski, radca prawny, członek zarządu Związku Stowarzyszeń "Światowego Kongresu Kresowian" z siedzibą w Bytomiu .

Alfred Janicki, Wrocław, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Czesław Zaremba, Szczecin, członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Zbigniew Dec Kresowe Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach

Sulimir Stanisław Żuk, członek Stowarzyszenia Huta Pieniacka (świadek ludobójstwa. autor książki "Skrawek piekła na Podolu").

Stanisław August Woźniakowski,  b. vice-prezes Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy" Kraków 

Za Związek Towarzystw Gimnastycznych "SOKÓŁ" w Polsce - prezes Antoni Belina – Brzozowski

Joanna Szczepanek - wiceprezes Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Jarosławiu

Władysław Korowajczyk, Łódź, Towarzystwo Miłośników Wilna i  Ziemi Wileńskiej  

Stanisław Łukasiewicz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów  w Poznaniu

Jaromir Ćwikła, Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej im. Wojciecha Wasiutyńskiego UKSW

 Teofil Stanisławski, Ogólnopolski Komitet Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa na Kresach II RP w Warszawie

Mieczysław Samborski, Leżajsk, członek Towarzystwa Naukowego w Przemyślu, autor prac naukowych o działalności OUN-UPA

Stanisław Michalkiewicz, publicysta, Warszawa

Jan Skalski, prezes Światowego Kongresu Kresowian 

.

Wiesława Poliszczuk z Toronto, żona śp. dr hab. Wiktora Poliszczuka, ukraińskiego historyka badajacego zbrodnie OUN-UPA

Iwona Kopańska – Konon, redaktor "Ludobójstwa ludności polskiej na Kresach", dokumentalistka. 

Ewa Siemaszko, autor „Ludobójstwa Polaków na Wołyniu”, laureatka Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.

Stanisław  Filipowicz - Zamość ( naoczny świadek ludobójstwa w kościele w Porycku)  

Ryszard Grzybowski, prezes Ogniska Rodzin Osadnikow Kresowych, Wielka Brytania.

Katarzyna Romańczuk, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów w Jarosławiu

Jolanta Kołodziejska, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów w Opolu

Konrad Firlej - prezes PTG "SOKÓŁ" w Krakowie  

Marek Gierczak, Dyrektor Centrum Kulturalno - Oświatowego Wspólnoty Polskiej w Strzałkowicach, obw. Lwów, Ukraina

.

Alina Wozijan, członek Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, przewodniczka po Kresach Wschodnich

.

Prof. dr. hab. Andrzej Pisowicz, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr. hab. Mirosław Dakowski  

Prof. dr hab. Józef Czerwiński, Warszawa

Prof. dr hab. Marian Malikowski, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego  

Prof. dr hab. Jerzy Kowalczuk, Kraków

dr hab. Adam Wielomski (Akademia Podlaska)

prof. dr hab. Bogusław Krasnowolski, Kraków

prof. dr hab. Ryszard Szawłowski, Warszawa  

prof. dr hab. inż. Boleslaw Kulczycki  

Prof. dr hab. Krystyna Kamieńska-Trela

prof. zw. dr hab. Bogumił Grott, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Wydział Sudiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Czesław Partacz, Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Miedzynarodowych w Koszalinie

prof. dr hab. Magdalena Marczyńska, Warszawa

prof. nzw. dr hab. inż. Józef Wysocki

dr Lucyna Kulińska , historyk adiunkt AGH w Krakowie, autorka prac o zbrodniach OUN-UPA 

dr Tomasz Marciniak, Centrum Badań Ormiańskich UMK Toruń

 doc. dr hab. Wojciech Nasalski, Warszawa

 dr hab. Rafał Łętocha prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu 

Doc. dr hab. inż. Andrzej F. Borowski – Polska Akademia Nauk, Zabrze 

dr hab. inż. Krzysztof Weiss

dr Grzegorz Bałuka – Wrocław

dr Zofia Łubocka – Wrocław

dr Ewa Tomasik, Uniwersytet Warszawski

dr n. hum. Marek Mariusz Tytko, pedagog, historyk sztuki, Uniwersytet Jagielloński

dr Olgierd Grott, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych

dr inż. Tadeusz Mączka, Wrocław

dr hab Marta Leśniakowska, historyk sztuki, Instytut Sztuki PAN, prof.  Papieskiej Akademii Teologicznej

Tadeusz Gerstenkorn,  dr hab. em. prof. Uniwersytetu Łódzkiego 

dr Maciej Strutyński, Uniwersytet Jagielloński

.

Dr nauk hum. Małgorzata Starzomska,  Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Dr Henryk Eugeniusz Łoś - potomek pomordowanych dziadków i krewnych w powiecie kostopolskim

 Dr hab. Bogusław Paź, Uniwersytet Wrocławski, absolwent KUL. 

Paweł P. Wróblewski, historyk filozofii, Uniwersytet Wrocławski 

Doc. dr hab. Katarzyna Lisowska, Gliwice

dr Grzegorz Tokarz, Instytut Studiów   Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski 

Dr Jerzy Smagowicz, fizyk, Warszawa

Dr Longin Horodko, nauczyciel akademicki, Politechnika Łódzka 

Leszek Stojanowski-Han, doktorant KUL

Michał K. Dybaczewski, doktorant KUL, Lublin

Konrad Kozlowski, Ottawa, Ont. Canada, (absolwent KUL)

Marek Jakubowicz, dziennikarz, absolwent KUL, zam. w Boguchwale.

dr hab. Zdzisław J. Winnicki prof. Uniwersytetu Wrocławskiego 

Dr hab. Jacek Bartyzel, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Prof. dr hab. Włodzimierz Waliszewski  (em. prof. Uniwersytetu Łódzkiego, matematyk)

dr n. chem. Jerzy Zerbe

dr Hanna Langner-Matuszczyk, Wrocław (em. adiunkt Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej) 

dr inż. Antoni Łuszczewski, Opole

dr Rafał Nakonieczny, Katowice

Marek Eminowicz, historyk, Kraków

Paweł Domieracki, historyk, Bydgoszcz  

Jozef Zajac, Harvard University Library, Cambridge, MA USA

Dr Maria Elżbieta Dębowska, fizyk, Uniwersytet Wrocławski  

Dr Kazimierz Golinowski, Warszawa  

dr Wojciech Pawnik, socjolog, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków  

dr n. med. Jacek Orłowski, Rzeszów

dr Michał Stosiak, Wrocław 

Patryk Wild,  Srebrna Góra, Radny Sejmiku Dolnośląskiego

dr etnografii Janusz Kamocki, b. żołnierz AK, Kraków

Adam Halama, przewodniczący Stowarzyszenia Ziemi Krajeńskiej Sępólno Krajeńskie

Konrad Firlej - prezes PTG "SOKÓŁ" w Krakowie  

Antoni Buchała, LO KSW w Libiążu, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców

Edmund Glaza - prezes Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Szczecin.

Katarzyna Romańczuk, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów w Jarosławiu

Jolanta Kołodziejska, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów w Opolu

.

Ks. dr hab. Piotr Tomasik, prof. Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

Ojciec Ignacy Tadeusz Koszałka, werbista, misjonarz w Ekwadorze

o. Augustyn Feliszek - franciszkanin - Wrocław

Ks. dr Marcin Czajkowski, Łódź

.

ks. Jacek Starosta - Piekary Śląskie

o. Rajmund Andrzej Dziadkiewicz O.Cist, proboszcz - Trybsz 

 Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Ormian w Polsce południowej

.

o. Dominik Orczykowski, Kraków, kapucyn. duszpasterz harcerzy

.

o. Jerzy Bakalarz, Kraków, dominikanin

O. Andrzej Szewczyk, karmelita bosy, Banska Bystrica (Słowacja). 

 

Druga część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki       

 Trzecia część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki   

 Czwarta część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki   

 Piąta część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki   

 Szósta część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki   

 Siódma część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki  

Ósma część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki  

Dziewiąta część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki  

Dziesiąta część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki  

Jedenasta część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki  

Dwunasta część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki  

Trzynasta część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki  

Czternasta część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki 

Piętnasta część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki  

Szesnasta część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki  

Siedemnasta część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki  

Osiemnasta część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki   

Dziewietnasta część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki   

Dwudziesta część podpisów pod protestem w sprawie Juszczenki


Ks. Tadeusz
Isakowicz-Zaleski
Studio64 effata
Prawa autorskie do umieszczonych tekstĂłw | Kontakt
Jesteś 15622263 gościem na mojej stronie od godz. 12.00 dnia 01.06.2007
Strona używa plików cookies - wyłączenie obsługi jest możliwe w Państwa przeglądarce