Apel Ogólnopolskiego Forum do władz państwowych o pomoc dla Warsztatów Terapii Zajęciowej

     Apelujemy o pomoc, polegającą na zwiększeniu, jeszcze w tym roku, kwoty dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięcznego kosztu uczestnictwa jednej osoby w zajęciach prowadzonych w naszych placówkach o 600 zł, a także o odpowiedni wzrost dofinansowania tej działalności w latach następnych. W całym kraju jest 726 tego typu placówek, prowadzących w … Czytaj dalej Apel Ogólnopolskiego Forum do władz państwowych o pomoc dla Warsztatów Terapii Zajęciowej