„OUN, UPA i zagłada Żydów” – kilka refleksji nad książką

Jakub Bornio Podczas gdy świat polityki odkłada debatę na temat ukraińskiego nacjonalizmu na „lepszy czas”, świat nauki coraz śmielej wkracza w jej meandry. Dobrze się dzieje, że ten drugi czyni to zarówno w ujęciu historycznym i osadzając kwestię we współczesnych realiach. Tak właśnie jest w przypadku wprowadzonej niedawno do sprzedaży ponadtysiącstronicowej książki „OUN, UPA i…